Zo života spoločenstva

Vážení podielnici, doba a technický pokrok v nej pokročili, rozhodli sme sa preto informovať vás o bežnej činnosti nášho pozemkového spoločenstva aj prostredníctvom našej webovej stránky.


/20.10.2021/ Miesto pre kabínku

V polovici augusta dostala spoločnosť TMR, a.s., právoplatné stavebné povolenie na výstavbu kabínkovej lanovky Biela púť – Priehyba. Ide o lanovku, ktorá v podstatnej miere vyrieši problém dopravy peších turistov aj lyžiarov z Bielej púte na Priehybu a ďalej na Chopok. Doteraz chodili tzv. Lienkou, tá má však nedostačujúcu kapacitu a to najmä v obdobiach, keď fúka silný vietor a výťah Koliesko – Luková nefunguje.

Na základe požiadaviek TMR sme začali s výrubom pásu lesa, širokého približne šestnásť metrov. Pôjde ním kabínková lanovka, podobná ako premáva na južnej strane Chopka. Jej kapacita je desať miest na sedenie a päť na státie. Výrub lesa sme ukončili v prvej polovici októbra. Investor, TMR, a.s., v tomto roku ešte spustí betonáž stožiarov na lanovku, jej úplné spojazdnenie plánuje na budúcu zimnú sezónu.


/13.10.2021/ Slovensko z Chopku

Pozrite si video Slovensko z Chopku.

/28.6.2021/ Environmentálna kriminalita

V Ploštíne sa objavil jav, s akým sme s doteraz nestretli. Na Stankove ktosi vypílil 25 stromov. "Pred časom nás ľudia, ktorí tam chodia na výlety informovali, že dva stromy sú padnuté na laná na vlek. Pred tromi týždňami sme ich chceli dať dole, zistili sme, že okrem dvoch stromov sú napílené ďalšie, až 23, poškodenie z diaľky neboli viditeľné. Je to v mieste pred vrcholom možno 100 - 150 metrov," hovorí predseda PS Ploštín Vladimír Uličný.

Udalosť sme nahlásili pracovníkom NAPANT-u, po ich inštrukcii polícii. Prišli kriminalisti, počet poškodených stromov potvrdili na 25. "Prípad idú vyšetrovať ako environmentálnu kriminalitu. Viac ako hodnota dreva, ktoré je tenké, ide o ujmu spoločenskú. Jej výšku však musí stanoviť NAPANT," pokračuje Vladimír Uličný.

Situácia sa však začala komplikovať ďalej. "O dva dni nám volali inšpektorky životného prostredia zo Žiliny. Dostali informáciu, že na Stankove sú asi do jednej pätiny poškodené stromy a prišli situáciu preveriť," dodáva Vladimír Uličný. Poškodené stromy sú v dolnej časti vľavo od zjazdovky, stále stoja, sú len nadpílené motorovou pílou. Podľa informácií, ktoré má PS Ploštín, inšpektorky tento čin nahlásili policajtom.

"Je to pre nás citlivá vec, nič podobné sa v Ploštíne ešte nestalo," uzatvára Vladimír Uličný. Polícia dala PS Ploštín súhlas na spracovanie prvej časti spílených stromov, výsledok vyšetrovania zatiaľ nemáme.


/2.6.2021/ Čo ďalej s dolinou?

PS Ploštín má za sebou prvé neformálne stretnutie odbornej pracovnej skupiny k riešeniu problematiky Demänovskej doliny. Konalo sa online pod záštitou ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prítomná bola aj jeho štátna tajomníčka Katarína Bruncková. Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia životného prostredia, štátni ochranári, jaskyniari, geológovia, Hnutie pre dolinu, vedenie obce Demänovská Dolina. Tiež primátor mesta Liptovský Mikuláš, OOCR Liptov, predstavitelia najväčších investorov v Jasnej, TMR a Damián Jasná. A samozrejme PS Ploštín ako jeden z najvýznamnejších majiteľov pozemkov v Demänovskej doline.

„Diskusia otvorila široké spektrum otázok. Hovorili sme tiež o výstavbe v Demänovskej doline a problémoch s ňou súvisiacich. Za vlastníkov pozemkov máme záujem na obmedzení stavebných aktivít, takých, ktoré by mohli ovplyvniť negatívne situáciu v doline. Požiadal som preto niektorých investorov, napríklad TB Jasná, o zmenšenie projektu a zníženie kapacity, prípadne vyradenie niektorých objektov z projektu v lokalite Úboč, ktorá sa nachádza na začiatku Bielej púte. Zástupca investora túto možnosť nevylúčil, musí si však prehodnotiť ekonomické ukazovatele, ktoré z toho vyplynú,“ poznamenal predseda PS Ploštín Vladimír Uličný.

Cieľom stretnutia bola prezentácia mimoriadnych prírodných a kultúrnych hodnôt Demänovskej doliny a ich využitie pre cestovný ruch. Tiež stavebné aktivity v oblasti a možnosti ich regulácie. Zaznel návrh na vyhlásenie ochranného pásma Demänovských jaskýň, na pretras sa dostala prezentácia návrhu na revitalizačný projekt a tiež riešenie dopravnej situácie a možnosti ich financovania.

Na prvom stretnutí išlo predovšetkým o zber údajov a faktov z oblasti, ktoré poskytneme aj my ako PS Ploštín. Nasledovať budú ďalšie diskusie.


/24.5.2021/ Chránime stromčeky

Po skončení prác v oblasti Zadných vôd sa skupina mužov z PS Ploštín bude venovať ochrane stromčekov pred divou zverou v Ploštíne, v lokalite Zalašteky. Jednotlivé kusy obalia špeciálnym pletivom, ktoré na tento účel zakúpilo PS Ploštín. Ide o 20 balíkov, tisíc metrov, za ktoré sme zaplatili 1 416 eur, vrátane DPH. Takáto ochrana mladých stromčekov je nevyhnutná, zveri v okolí je enormné množstvo. Ohrýzaním stromčekov spôsobuje veľké škody.

/19.5.2021/ Zastavil nás silný dážď

V oblasti Zadných vôd v Demänovskej doline, v okolí zasnežovacích jazierok, sme 19. 5. 2021 skončili so zalesňovaním. Ide o plochu 0,8 hektára, na ktorú pribudlo 2 400 kusov sadeníc: smrek obyčajný, smrekovec opadavý, jedľa a buk. Práce vykonávala skupina 6 – 7 chlapov z nášho pozemkového spoločenstva. V závere im robotu komplikoval silný dážď, preto ju museli približne na týždeň prerušiť. Po lejaku ostala pôda v oblasti bahnitá, navyše je v nej veľa skál.

/14.5.2021/

V pondelok, 3.5.2021, sme začali s jarnými prácami v lese. Vykonáva ich menšia skupina brigádnikov, od šesť do deväť ľudí. Pozemkové spoločenstvo Ploštín ich zamestnáva na dohodu. V lokalitách Ploštín – Potoky a Zalašteky uhadzujú haluzinu. Táto robota im potrvá približne dva týždne, v závislosti od počasia.

Po skončení prác za Ploštínom bude nasledovať zalesňovanie v Demänovskej doline. Pôjde o lokality Zadné vody, Lúčky – Pekná vyhliadka, Spravodlivá a oblasť v okolí Hriankovej chaty. Tento rok s jarnými prácami pod Chopkom mierne meškáme, nestále počasie a enormná snehová pokrývka v Jasnej nám ich ale nedovolili začať skôr.

Ako prvú v Demänovskej doline zalesníme časť okolo zasnežovacích jazierok, zónu ktorá sa už túto zimu premenila na pekný areál pre bežecké lyžovanie. Chceme, aby celá oblasť Zadných vôd bola čo najskôr pekne zrekulti-vovaná a upravená. Už desiateho mája sme vyzdvihli 2400 kusov sadeníc, 60 % z nich tvoria smrečky, ktoré sú vysoké až sedemdesiat centimetrov. Sú teda vyššie než sadenice, ktoré sadíme v iných lokalitách patriacich nášmu pozemkovému spoločenstvu. Okrem smrekov vysadíme v lokalite Zadné vody aj smrekovec, jedľu a buk. Smreky dostanú priestor bližšie k jazerám, ďalej od vodnej plochy budú listnáče, ktoré by pri opadávaní mohli listami znečisťovať hladinu jazier. S konkrétnou výsadbou sme začali 11. mája 2021. Práce tu potrvajú približne týždeň, tiež v závislosti od počasia. Veríme, že po ukončení zalesňovania bude oblasť Zadných vôd príjemných oddychovým miestom pre domácich aj návštevníkov Demänovskej doliny.