Výbor a Dozorná rada PS


Predseda PS: Ing. Tibor Dzúrik
Podpredseda PS: Ing. Vladimír Uličný
Tajomník: Milan Žuffa

Členovia výboru PS Ploštín:
Ing. arch. Miloš Dzúr
Ján Dzúrik
Ing. Miriam Pitoňáková
Ing. Ivan Uličný


Predseda DR: Ing. Ivan Líška

Členovia dozornej rady PS Ploštín:
Soňa Čupková
Branislav Uličný


E-mailové adresy na členov Výboru a Dozornej rady PS v tvare "meno.priezvisko@psplostin.sk"