Výbor a Dozorná rada PS


Predseda PS: Ing. Vladimír Uličný
Tajomník: Mgr. Ján Dzúr

Členovia výboru PS Ploštín:
Ing. Tibor Dzúrik
Ing. Miriam Pitoňáková
Ing. arch. Miloš Dzúr
Ing. Róbert Hliničan
Ing. arch. Vladimír Bátik


Predseda DR: Ing. Jaroslav Žuffa

Členovia dozornej rady PS Ploštín:
Ing. arch. Monika Tylková
Ing. Ivan Uličný