Dokumenty

Vnútorné dokumenty PS Ploštín


Výpis z registra pozemkových spoločenstiev
Zmluva o pozemkovom spoločenstve
Stanovy

Užitočné dokumenty


Návrh kandidátov do orgánov PS Ploštín
Hlasovací manuál
Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku

Z Valných zhromaždení


Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2017)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2016)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2015)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2014)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2013)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2012)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2011)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2010)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2009)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2008)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2007)

Zákony


Zákon o pozemkových spoločenstvách (97/2013 Z.z.)
Zákon o lesoch (326/2005 Z.z.)

Ďalšie dôležité zákony a vyhlášky, týkajúce sa lesného hospodárstva, nájdete tu.