Dokumenty

Vnútorné dokumenty PS Ploštín


Výpis z registra pozemkových spoločenstiev
Zmluva o pozemkovom spoločenstve (účinná od 1.5.2022)
Stanovy (účinné od 1.5.2022)

Užitočné dokumenty


Návrh kandidátov do orgánov PS Ploštín
Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku

Z Valných zhromaždení


Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2021)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2020)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2019)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2018)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2017)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2016)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2015)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2014)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2013)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2012)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2011)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2010)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2009)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2008)
Uznesenie VZ PS Ploštín (rok 2007)